ADMINISTRATION


Carsten Krogh Hansen

Carsten Krogh Hansen

Adm. Direktør

Kontor 9721 6988
Mobil 2324 6536
ckh@bentjensen.eu

Britta Nielsen

Britta Nielsen

Bogholderi

Kontor 9721 6988
bn@bentjensen.eu

Dorthe Rasmussen

Dorthe Rasmussen

Receptionist

Kontor 9721 6988
dr@bentjensen.eu


BYGGELEDER – KONSTRUKTØRER – SMÅ SAGER


Bent Jensen

Bent Jensen

Tømrermester / Byggeleder / Energivejleder

Kontor 9721 6988
Mobil 2210 9550
bj@bentjensen.eu

Bjørn Duus

Bjørn Duus

Byggeleder / Konstruktør

Kontor 9627 1967
Mobil 2210 9567
bd@bentjensen.eu

Kim Farcinsen

Kim Farcinsen

Medejer / Byggeleder

Kontor 9627 1961
Mobil 2210 9551
kf@bentjensen.eu

Brian Hansen

Brian Hansen

Byggeleder / Håndværkstaksator

Kontor 9721 6988
Mobil 2229 4387
bh@bentjensen.eu

Lars Pedersen

Lars Pedersen

Byggeleder / Håndværkstaksator

Kontor 9721 6988
Mobil 2210 9555
lp@bentjensen.eu


BYGGELEDER – KONSTRUKTØRER – STORE SAGER


Lars Mortensen

Lars Mortensen

Entreprisechef

Kontor 9721 6988
Mobil 4035 5755
lm@bentjensen.eu

Torben Sørensen

Torben Sørensen

Byggeleder

Kontor 9621 6988
Mobil 2210 9568
tfs@bentjensen.eu

Rasmus Farcinsen

Rasmus Farcinsen

Medejer / Byggeleder / Konstruktør

Kontor 9627 1965
Mobil 3016 1670
rf@bentjensen.eu


PRODUKTION


Preben Jespersen

Preben Jespersen

Værkstedsleder / Snedkerafdelingen

Kontor 9721 6988
pj@bentjensen.eu

Daniel Andersen

Daniel Andersen

Medejer / Produktionschef / Trapper / Trin / Håndlister / Cnc arbejde / Plankeborde

Kontor 9627 1963
Mobil 3016 1671
da@bentjensen.eu

Anders Gjørret

Anders Gjørret

Værkstedsleder / Tømrerafdelingen / Specialopgaver

Kontor 9627 1968
Mobil 3016 1672
ag@bentjensen.eu