Politik for beskyttelse af persondata

Hvem er dataansvarlig?
Bent Jensen Tømrer- og Snedkerfirma A/S er dataansvarlig på de indsamlede personoplysninger.
Vores kontaktoplysninger er:

Bent Jensen A/S
Agerlandsvej 12
7400 Herning
cvr: 1097 5271
Tlf. 9721 6988
E-mail: info@bentjensen.eu

Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?
Der indsamles følgende kontaktoplysninger navn, adresse, mailadresse og telefonnummer som er nødvendige for at selskabet kan fremsende et tilbud samt udføre og efterfølgende fakturere det aftalte arbejde.

Hvad er formålet med behandlingen?
Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger er at fremsende et tilbud samt udføre og efterfølgende fakturere det aftalte arbejde.

Hvor lang tid opbevares oplysningerne?
Oplysninger slettes 5 år efter den seneste faktura er fremsendt eller senere hvis selskabets garantiforpligtelser løber længere.

Hvilke rettigheder har den registrerede person?
Du har som registreret person ret til få indsigt i de indsamlede personoplysninger. Du har endvidere ret til at får urigtige oplysninger berigtiget, til at få de indsamlede personoplysninger slettet, ret til få dine personoplysninger behandlet fortroligt, ret til at få de indsamlede personoplysninger udleveret digitalt, ret til at tilbagekalde tilladelsen til at behandle de indsamlede personoplysninger, ret til at gøre indsigelse med behandlingen af personoplysningerne og du har ret til at afgive en klage over behandlingen af personoplysningerne til Datatilsynet.

På hvilket juridisk grundlag behandles personoplysningerne?
Behandlingen af de indsamlede personoplysninger i forbindelse med samtykke til fremsendelse af et tilbud eller i forbindelse med indgåelsen af kontrakt på det aftalte arbejde.

Hvem videregives personoplysningerne til?
De indsamlede personoplysninger videregives i nogle tilfælde til håndværkere og andre samarbejdspartnere i forbindelse med udførelse af totalentrepriser. I disse tilfælde bliver modtagerne af oplysningerne særskilt dataansvarlige på disse personoplysninger. Herudover videregives de indsamlede personoplysninger ikke.